تصویر برند brand image چیست؟

یک برند از دید مشتریان متفاوت می‌تواند تصاویر مختلفی ایجاد کند؛ بنابراین رسیدن به یک تصویر برند ثابت و برنامه ریزی شده برای کسب و کارها هدفی بزرگ و مهم است. شاید اولین قدم، دانستن تعریف تصویر برند است. ...

ادامه مطلب

مدیریت کسب و کار چیست؟ 💺

مدیریت کسب و کار فرآیند کلی و جامع است که در آن از تمام منابع برای هماهنگی و سازماندهی بخش‌های مختلف کسب و کار استفاده می‌شود. تولید، بازاریابی، فروش، حسابداری، ماشین آلات، نوآوری، نیروی انسانی و... می‌توانند توسط مدیر کسب و کار سازماندهی شوند. ...

ادامه مطلب